מוקד מכירות מטרו 9930*

הודעות לרוכבים

הודעה על הזמנה ל "קריאת תיקון" רכבי קוואסקי

מטרו מוטור, יבואנית אופנועי קוואסקי לישראל מבקשת להודיע על קריאה לתיקון לבעלי רכב מתוצרת קוואסקי, בדגמים: EX250K, KLE650D שנת ייצור 2012, בעקבות קריאה לתיקון שפרסמה יצרנית הרכב.
מטרו מוטור, יבואנית קוואסקי לישראל מבקשת להודיע על קריאה לתיקון לבעלי רכב מתוצרת קוואסקי , דגמים: ZX600R/ZX1000E/ZX1000F משנת ייצור 2008 ועד 2010  בעקבות קריאה לתיקון שפרסמה יצרנית הרכב.
הרינו להודיע לכל לקוחות בעלי רכב מתוצר SYM דגם Joymax250/Citycom300 מודל שנת 2005-2010, כי יצרנית הרכב חב' SYM הודיעה על הצורך לבצע "קריאה חוזרת" (RECALL) לחלק מהקטנועים מדגם זה, לצורך החלפת/תיקון בית נתיך ראשי שנובע מליקוי שהתגלה במערכת הטעינה שעלול לפגוע בתפקוד הרכב. .....